TÍNH ĐIỂM TÍCH LŨY HỌC TẬP

  • Tính điểm tích lũy cho hệ tín chỉ và điểm trung bình cho hệ niên chế.
  • Bỏ qua các môn không tính điểm tích luỹ, điểm trung bình như : Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, Chứng chỉ A, B, C, Tin Học.
  • Lưu ý : đánh giá các môn học trước khi tính điểm.
  • Có thể truy cập vào trang này bằng link : http://tichluy-iuh.uni.me hoặc http://tichluy-iuh.appspot.com.
  •   Hit Counter by Digits lượt download app android
Mã số sinh viên :
Mã xác nhận :
  
Bình luận